Sökning: "Children s literature"

Visar resultat 1 - 5 av 1356 uppsatser innehållade orden Children s literature.

 1. 1. Från barnamörderska till omtyckt kejsarinna : En analys om Wu Zetian i media riktad till barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Hannah Brohlén; [2023]
  Nyckelord :Wu Zetian; Wu Zhao; Empress Wu; children´s literature; children´s media; Wu Zetian; Wu Zhao; Kejsarinna Wu; barnböcker; barnmedia;

  Sammanfattning : This thesis investigates and analyzes how Wu Zetian is portrayed in media directed at children. This thesis also plan to investigate how the portrayal of Wu Zetian in children´s media relates to academic literature. LÄS MER

 2. 2. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder med psykisk ohälsa : En litteraturstudie baserat på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Natalie Larsson; Eleni Vairaktaridou; [2023]
  Nyckelord :Barn till förälder med psykisk ohälsa; självbiografi; psykisk ohälsa; barnperspektiv; uppväxt;

  Sammanfattning : The purpose regarding this literature study is to illustrate children’s experiences of growing up with a parent suffering with mental illness. This literature study will investigate how these experiences are described based on eight autobiographies, where two of these are sequels, collected from the databases libris, libsearch Malmö University and google. LÄS MER

 3. 3. The Perception of Socio-Demographic Risk Factors in Residential Fires

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emilia Wretman; Rebecca Wigervall; [2023]
  Nyckelord :Socio-demographic factors; social; factors; residential; fatal fires; inequality; perception; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis, it is investigated how the general public and fire safety experts perceive the fire fatality risk of different socio-demographic factors in residential settings. Their perceptions were compared with how the socio-demographic factors correlate with the risk of fatal fires in residents in reality. LÄS MER

 4. 4. Oändliga möjligheter i en begränsad karneval : En analys av barnets makt i Michael Endes roman Den oändliga historien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Frida Endertorp; [2023]
  Nyckelord :The Neverending Story; power; aetonormativity; authority; might; carnival; Maria Nikolajeva; Clementine Beauvais; Michail Bachtin; European studies.; Den oändliga historien; makt; aetonormativitet; auktoritet; potential; karnival; Maria Nikolajeva; Clementine Beauvais; Michail Bachtin; Europeiska studier.;

  Sammanfattning : There has always been some sort of power struggle between children and adults in children’s literature. My essay is an analysis of the German children’s fantasy novel The Neverending Story (swe. Den oändliga historien, ger. LÄS MER

 5. 5. ”Hur kan man inte vilja leva när jag finns?” : En analys av bilderböcker om psykisk ohälsa och deras förmåga att stärka barns KASAM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Randau; Johanna Johansson Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :children’s picturebooks; children’s literature; parental mental illness; sense of coherence; social work; barnlitteratur; bilderböcker; känsla av sammanhang; psykisk ohälsa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Multiple studies show that growing up with a mentally ill parent affects children in many ways. In recent years many children ́s picturebooks about mental illness have been published, making it an accessible subject for the youngest readers. LÄS MER