Sökning: "Childrens Advocacy Center"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Childrens Advocacy Center.

 1. 1. Från noll till att öppna Pandoras ask

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Martinsen; Hedda Vitestam; [2019]
  Nyckelord :Barnahus; Barn som brottsoffer; Våld i nära relationer; Barnförhör; Socialsekreterare; Childrens Advocacy Center; Domestic violence; Social worker; Barnutredning; Samverkan; Makt; Rättssociologi;

  Sammanfattning : Barnahus (Children’s Advocacy Center) is a collaboration between authorities, created to increase the quality of crime investigations while promoting the child’s best interest and health. Due to the complexity of detecting domestic violence, it is difficult to investigate and conduct interrogations of children in a legally secure manner whilst avoiding secondary traumatization. LÄS MER

 2. 2. COLLABORATION BETWEEN PROFESSIONALS: AN EXPLORATION OF HOW CRIMES AGAINST CHILDREN ARE MANAGED : A case study at a Swedish Children's Advocacy Center

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Tringa Miftari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Företeelsen Barnahus : En intervjustudie om ett svenskt exempel på en organisation för barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Ida Jakobsson; Malin Kortenius; [2016]
  Nyckelord :Children’s Advocacy Centers; Collaboration; The child’s best; Child Perspective; Barnahus; Samverkan; Barnets bästa; Barnperspektiv; Nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : Studien syftar till att studera samverkan på Barnahus och om det någon gång kan krocka mellan de olika professionerna. Om så är fallet, vill vi författare se ifall det kan uppstå några konsekvenser för barnet.Empirin har samlats in genom fem kvalitativa intervjuer med professionella på det utvalda Barnahuset. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig könsstympning och manlig omskärelse - en studie av regleringen avseende genitala ingrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Vesterlund; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hur rättfärdig är icke lagen: den förbjuder såväl den rike som den fattige att sova under broarna och tigga bröd. Detta kända citat av författaren Anatole France illustrerar inledningsvis en övergripande del av mitt syfte med denna uppsats. LÄS MER