Sökning: "China’s Narrative"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden China’s Narrative.

 1. 1. En konstruerad verklighet : en narrativ analys av kinesiska ambassaden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Vilma Björk; [2020]
  Nyckelord :strategic narratives; soft power; China; Sweden; influence campaigns;

  Sammanfattning : This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. LÄS MER

 2. 2. En konstruerad verklighet : En narrativ analys av kinesiska ambassaden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Vilma Björk; [2020]
  Nyckelord :strategic narratives; soft power; China; Sweden; influence campaigns;

  Sammanfattning : This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. LÄS MER