Sökning: "China"

Visar resultat 1 - 5 av 2563 uppsatser innehållade ordet China.

 1. 1. The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India-The Impact of Liquidity on Stock Performance Among Venture Capital-backed Firms in India

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Elfström; [2020-03-05]
  Nyckelord :Venture Capital; IPO; High-Growth; Emerging Market; ; Risk; India; U.S;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. What constitutes right-wing extremism? - An analysis of three European political parties

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Erik Mellander; [2020-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The end of World War II resulted in the dissolvent of the German Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) and the Italian Partito Nazionale Fascista (PNF). The strength of fascist and national socialist ideologies was significantly weakened after the war. LÄS MER

 3. 3. En konstruerad verklighet : en narrativ analys av kinesiska ambassaden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Vilma Björk; [2020]
  Nyckelord :strategic narratives; soft power; China; Sweden; influence campaigns;

  Sammanfattning : This study aims to understand China's use of soft power in Sweden. It focuses on the use of strategic narratives by the Chinese embassy in Sweden. Understanding narratives and analysing them is important because they can uncover political agendas. LÄS MER

 4. 4. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Eklund; [2020]
  Nyckelord :biologisk mångfald; artdiversitet; invasiv; parkslide; reynoutria japonica; vägkant;

  Sammanfattning : Parkslide (Reynoutria japonica) har sitt ursprung i östra Asien, i bland annat Kina och Japan. Den introducerades till Europa som prydnadsväxt på 1800-talet och har sedan dess spridit sig från parker och trädgårdar ut i natur- och kulturlandskap. LÄS MER

 5. 5. Hur hundköttsfrågan och hundfestivaler framställs i Folkets dagblad - en jämförelse mellan år 2014 och 2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Amanda Schultz; [2020]
  Nyckelord :Folkets dagblad - Kina - Hundkött - Hundfestival – Yulin - Attityd – Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys - Jämförelseanalys – Diskursanalys;

  Sammanfattning : Abstract The dog meat eating custom has been a tradition in China since several hundred years. Nowadays this practise is discussed and questioned in Chinese society and also in Chinese social media among the public opinion. The aim of this thesis is to investigate how this topic is described in the Chinese newspaper People’s Daily. LÄS MER