Sökning: "Chion"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Chion.

 1. 1. Det osynliga berättandet : Ljudets berättande funktioner i filmen Munich

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Noah Hägglund Johnson; [2019]
  Nyckelord :Munich; Audiovisuell; Ljuddesign; Filmljud; David Sonnenschein; Klas Dykhoff; Michel Chion;

  Sammanfattning : I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se hur det kan användas som ett berättarverktyg. LÄS MER

 2. 2. Ljudets funktioner i filmen No Country for Old Men : En audiovisuell analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Sundbye; [2019]
  Nyckelord :Filmljud; Chion; masking; audiovisuell; ljud; tystnad; ljuddesign; berättelsefunktioner;

  Sammanfattning : Sundbye, Martin (2019). Ljudets funktioner i filmen No Country for Old men – En audiovisuell analys. Examensuppsats inom Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun. I denna uppsats undersöktes främst ljudet men också bilden ur en scen från filmen No Country for Old Men. LÄS MER

 3. 3. Det konverserande rummet : En kvalitativ studie om scenografi och interaktion i datorspelet Kentucky Route Zero

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Anders Persson; [2019]
  Nyckelord :Interactivity; space; scenography; mise-en-scéne;

  Sammanfattning : As a reaction to developments being made by indie developers in the peripherals of the video game industry, this paper has been authored with intent to contribute to an ongoing discourse on interactive media. This paper details a study of Cardboard Computers project Kentucky Route Zero, and the means by which the player in Kentucky Route Zero has their interactions enabled within the game. LÄS MER

 4. 4. Audiovisuell Perception : Uttryckt genom ämnet psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Camilla Nielsen; Martina Möllerstedt; [2019]
  Nyckelord :Audiovisual; perception; mental illness; ethics; qualitative reseachmethods; critical making; participatory design; communication.; Audiovisuellt; Perception; Psykisk Ohälsa; Etik ; Kvalitativa forskningsmetoder; Kritisk design; kritiskt skapande; Deltagande design; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete är format för att belysa den subjektiva upplevelsen av omvärlden hos människor med psykisk ohälsa, hur deras varseblivning kan förvrängas i svåra omständigheter. Då man uppfattar att antalet individer med psykisk ohälsa har ökat de senaste åren, så finns ett behov av att skapa ett nytt sätt, eller redskap för dem som behöver eventuella hjälpmedel och allmän förståelse i samhället. LÄS MER

 5. 5. Empatisk och icke-empatisk filmmusik, tonalitetens adderade värde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :William Endmyhr Larsson; Tomas Nyman; [2019]
  Nyckelord :filmmusik; adderat värde; empatisk; icke-empatisk; tonalitet; sorg;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur olika sorters tonalitet påverkar upplevelsen av filmmusik i en animerad filmscen utifrån begreppen adderat värde, empatisk och icke-empatisk musik. Som teoretisk bakgrund för sambandet mellan det visuella och auditiva ligger de begrepp och definitioner som Chion, Cohen och Davies tagit fram. LÄS MER