Sökning: "Chion"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Chion.

 1. 1. Dissonans i två dimensioner

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Joakim Rydberg; Gustav Svensson; [2020]
  Nyckelord :Audiovisual dissonance; Circumplex model of affect; Valence; Arousal; Design process; Emotions; Abstract; Installation art in media technology; Audiovisuell dissonans; Circumplex model of affect; Valence; Arousal; Designprocess; Känslor; Abstrakt; Medieteknisk installationkonst;

  Sammanfattning : This bachelor thesis discusses the conveying power of the audio and visual media in an audiovisual creative process based on the concept of audiovisual dissonance and Circumplex Model of Affect (Russell, 1980) with its key components, valence and arousal. In this design process we use the research key concept of audiovisual dissonance as a design perspective. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av Musique Concrète

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Tonny Lindgren; Felix Almberg; [2020]
  Nyckelord :musique concrète; reduced listening; hi-fi; lo-fi; composition; prototypes; musique concrète; reduced listening; hi-fi; lo-fi; komposition; prototyper;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker Pierre Schaeffers (2012 [1952]) begrepp musique concrète samt dess metoder och tekniker. Musique concrète kan beskrivas som en samling kompositionsmetoder som utgår från inspelade ljud av omvärlden utan inblandning av musikinstrument, musikteori, eller ljud genererade från elektroniska källor. LÄS MER

 3. 3. Att berätta med tystnad : En audiovisuell analys av scener ur serien Big Little Lies

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jenny Waldemarsson; [2020]
  Nyckelord :Tystnad; ljuddesign; narrativ; filmljud; Chion; subjektivt ljud; Big Little Lies;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur ljuddesign kan användas för att berätta en historia med få ljud eller tystnad. Genom Michel Chions metod Masking, en form av audiovisuell analys, studerades sex olika scener i serien Big Little Lies, som alla behandlar samma händelse, men från olika perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Det osynliga berättandet : Ljudets berättande funktioner i filmen Munich

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Noah Hägglund Johnson; [2019]
  Nyckelord :Munich; Audiovisuell; Ljuddesign; Filmljud; David Sonnenschein; Klas Dykhoff; Michel Chion;

  Sammanfattning : I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se hur det kan användas som ett berättarverktyg. LÄS MER

 5. 5. Ljudets funktioner i filmen No Country for Old Men : En audiovisuell analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Sundbye; [2019]
  Nyckelord :Filmljud; Chion; masking; audiovisuell; ljud; tystnad; ljuddesign; berättelsefunktioner;

  Sammanfattning : Sundbye, Martin (2019). Ljudets funktioner i filmen No Country for Old men – En audiovisuell analys. Examensuppsats inom Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun. I denna uppsats undersöktes främst ljudet men också bilden ur en scen från filmen No Country for Old Men. LÄS MER