Sökning: "Chiri Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chiri Olsson.

  1. 1. Förtroendets roll i skapande av revisionskvalitet och bibehållande av oberoende - En tvärsnittsstudie på revisorer

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Felicia Engvall; Chiri Olsson; [2016]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER