Sökning: "Chlorella vulgaris"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Chlorella vulgaris.

 1. 1. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER

 2. 2. Anaerobic Co-digestion of Sewage sludge, Algae and Coffee Ground

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristina Flisberg; [2016]
  Nyckelord :Anaerobic digestion; Algae; C.Vulgaris; Coffee ground;

  Sammanfattning : Energy shortfall and air pollution are some of the challenges the human kind is facing today. Fossil fuel is still the most widely used fuel, which is a non-renewable resource, increasing excess carbon dioxide into the air. LÄS MER

 3. 3. The mechanism of microalgal adhesion to fungal pellets and its applications

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Niklas Olsson; [2015]
  Nyckelord :C. vulgaris; biopellets; T. harzianum; A. niger; Scenedesmus; XDLVO theory; microalgal harvesting;

  Sammanfattning : This work is concerned with the use of fungi to harvest microalgae. The ability of Aspergillus niger and Trichoderma harzianum to harvest cells of Chlorella vulgaris and Scenedesmus ssp. was assessed in several experiments designed to elucidate the adhesion mechanism. While A. LÄS MER

 4. 4. Phycoremediation of pesticides using microalgae

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Embla Ardal; [2014]
  Nyckelord :bioremediation; biosorption; Chlorella vulgaris; fungicides; microalgae; pesticides phycoremediation;

  Sammanfattning : Every year, pesticides are found in surface and ground waters in Sweden. Fungicides are in common usage and applied in high amounts against potato late blight. The present thesis examined the possible removal of four fungicides (metalaxyl, cyprodinil, propamocarb and mandipropamid) from water using the microalgae Chlorella vulgaris. LÄS MER

 5. 5. Improved utilization of waste resources from the pulp and paper mill Nordic Paper Bäckhammar and isolation of local freshwater microalgae species

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för kemi- och bioteknik

  Författare :Mikael Svensson; [2014]
  Nyckelord :microalgae; algae; pulp; paper; waste;

  Sammanfattning : This master thesis was performed during a full academic year and aimed at investigating the possibilities in utilizing otherwise discarded biosludge as a source of nutrients for algal cultures. This work was done as a part of a project cofounded by Vinnova and ÅF in collaboration with the Swedish pulp and paper mill Nordic Paper Bäckhammar (NPB) and SP, Technical Research Institute of Sweden (SP). LÄS MER