Sökning: "Chlorine"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Chlorine.

 1. 1. Thermal induced yellowing of peroxide bleached birch pulp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Alexander Nygren; [2020]
  Nyckelord :Accelerated ageing; Bleaching; Brightness reversion; Kraft pulp; pH; Yellowing;

  Sammanfattning : Brightness reversion, also known as yellowing, is a well-known phenomenon which means that the brightness of paper products decreases during ageing. The name of this phenomenon is based on that paper products usually change in color towards yellow during ageing. LÄS MER

 2. 2. Methods for Removing Colour from Polyester and Cotton Blended Textile Waste

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adina Löthwall; Hedvig Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Recycle; textile waste; polyester; cotton; colour; dyeing; decolouration;

  Sammanfattning : The textile industry is developing at a fast pace, and is constantly changing. It is constantly evolving new methods for recycling and further research is important for future needs. The ability to recycle a textile blended material is a step towards a more sustainable industry. LÄS MER

 3. 3. Svavel och klor i procesströmmar på Skoghalls bruk : Analys av halter i olika strömmar samt en genomgång av metodik för bestämning av anjoner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Amanda Lindh; [2020]
  Nyckelord :Stora Enso; Skoghalls bruk; Kemikaliebalans; Pappersbruk; Kemikalieströmmar; Svavel; Klor; Sulfatfabrik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att upprätta en svavel- och kloridbalans för Skoghalls bruk för att bättre kunna förstå sulfatfabrikens in- och utflöde av anjonerna. Detta gjordes genom att undersöka några av de största och mest intressanta in- och utflöden innehållande svavel och klor. LÄS MER

 4. 4. Electrolytic Extraction of Aluminium Bifilms

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Författare :Simon Bergfors; Davida Flink; [2020]
  Nyckelord :Aluminium; Bifilms; Oxide films; Electrolytic extraction; Scanning electron microscope; Aluminium; Oxidfilm; Elektrolytisk extraktion; Svepelektronmikroskop;

  Sammanfattning : Bifilms is the oxide layer created between two surfaces in the melt of light metals that form an oxide layer. These become planar inclusions in the final casting and are problematic for the mechanical properties such as cracks and crack initiations. LÄS MER

 5. 5. Time-Series Analysis of Pulp Prices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Agnes Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :ARIMA; Holt-Winter; time-series analysis; market price; pulp price forecasting.;

  Sammanfattning : The pulp and paper industry has a significant role in Europe’s economy and society, and its significance is still growing. The pulp market and the customers’ requirements are highly affected by the pulp market prices and the requested kind of pulp, i.e., Elementary Chlorine Free (ECF) or Total Chlorine Free (TCF). LÄS MER