Sökning: "Chlorophyll"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Chlorophyll.

 1. 1. How to improve the soilless cultivation of sweet basil looking at light and nutrition?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Hedvig Säll; [2020]
  Nyckelord :hydroponics; aeroponics; sweet basil; essential oils; vertical farming;

  Sammanfattning : Sweet basil of the variety Genovese Gigante is an economically important crop with common use in the gastronomic, medical and cosmetic fields, to name a few, due to the high content of essential oils (EO). Indoor cultivation is a viable alternative to grow sweet basil all-year-round, independent of the outdoor conditions. LÄS MER

 2. 2. Environmental change during the Holocene : A comparative multi-proxy study of landscape disturbances in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Mégane Capel; [2019]
  Nyckelord :Holocene; Lake-Water TOC; climate; lake sediment; vegetation;

  Sammanfattning : Varved lake sediments were used to provide information on how a landscape is affected by disturbances of different scales, from global (i.e. climatic) to local (i.e. LÄS MER

 3. 3. Kalium och magnesium i lantbruksgrödor : deras funktion och inverkan på torkstress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Maria Weigl; [2019]
  Nyckelord :gödsling; potatis; näringsämnen; vattenanvändningseffektivitet; vattenbrist;

  Sammanfattning : Framtidens klimat kommer bli mer extremt. För lite nederbörd samt värmeböljor under odlingssäsongen kommer troligen ske oftare vilket påverkar avkastningen för de flesta lantbruksgrödor negativt. Samtidigt kommer världens befolkning öka och det kommer behövas produceras mer mat för den ökande befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Effects of microbial community coalescence in lake water at ice break-off

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Christoffer Melhus; [2019]
  Nyckelord :Freshwater lakes; ice break-off; microbial community coalescence; dissolved organic matter; microbial enzymatic activity; primary production; photo degradation.;

  Sammanfattning : The period of ice break-off in spring is a key event for many biogeochemical processes in lakes globallly. The biogeochemical processes occurring at ice break-off have the potential of influencing characteristics of lakes throughout spring and summer, including algal blooms and greenhouse gas emission. LÄS MER

 5. 5. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Alba Sáez Fernández; [2018]
  Nyckelord :mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Sammanfattning : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). LÄS MER