Sökning: "Choice of care"

Visar resultat 1 - 5 av 525 uppsatser innehållade orden Choice of care.

 1. 1. Arbetssätt för en grönare anestesi

  Magister-uppsats,

  Författare :Mathilda Gunnarsson; Sofie Nordberg; [2021-06-24]
  Nyckelord :Anestesipersonal; Intraoperativt arbetssätt; Klimatförändring; Hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Background: The ongoing climate change is something that affects us all. Sweden is one of all UN member states that has signed Agenda 2030, which means that we are committed to actively work with and tackle climate change. LÄS MER

 2. 2. Den älskade och bortkastade tulpanen: En studie i faktorer och skötselinsatser för tulpanlökens återblomning i svenska trädgårdar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Åsa Brand; [2021-06-21]
  Nyckelord :tulpan; tulpanlök; tulpanskötsel; återblomning; perenn; tulip; tulip bulbs; tulip care; reblooming; perennial;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot trädgård 2021,.... LÄS MER

 3. 3. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Wahlström; [2021]
  Nyckelord :vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Sammanfattning : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. LÄS MER

 4. 4. A study of newly initiated antidiabetic medication in primary care in Region Uppsala : A cross-sectional study

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Zina Hatem; [2021]
  Nyckelord :T2DM; diabetes; New initiation; antidiabetic medication;

  Sammanfattning : Background: T2DM patients can be treated with both Insulin or/and non-insulin antidiabetic drugs. Biguanide-derivate is the first-line antidiabetic that is cost-effective and safe. DPP-4Is are antidiabetic drugs that can be used to treat old patients and those with kidney failure. LÄS MER

 5. 5. ”En bild säger mer än tusen ord” - Föräldrars uppfattning av bildstöd vid vanligt förekommande procedurer : En enkätstudie inom barnsjukvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Anna Carlström; Mia Schilström; [2021]
  Nyckelord :Children; Picture Support; Procedure Preparation; Parents; Information; Barn; Bildstöd; Procedurförberedelse; Föräldrar; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnperspektiv och barns perspektiv är grundläggande för ett barncentrerat förhållningssätt där barnet respekteras och tillåts vara delaktig. Vården ska utformas och genomföras i samråd med barnet och föräldrarna vilket ställer krav på vårdpersonalen att ge individanpassad information utifrån barnets förutsättningar. LÄS MER