Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 16 - 20 av 46 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 16. Navigating the Storm : A qualitative study of complementary media usage during natural disasters

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Francesc Sanabria Roca; [2016]
  Nyckelord :Media Usage; Channel Complementarity; Crisis Communication; Natural Disaster;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the use of different media channels occurred within a natural disaster situation. This research focuses specifically on charting the factors that affect audiences in their choice of media channels and how these factors ultimately lead to the complimentarily use of sources. LÄS MER

 2. 17. Kommunikationseffektivitet : Waste och kommunikationskanalens påverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Sebastian Gustafsson; Gustav Blysell; [2016]
  Nyckelord :Kommunikationseffektivitet; Lean administration; Media richness theory; Kvalitativ undersökning; Fallstudie;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en fallstudie som gjordes på ett varuproducerande företag under vårterminen 2016. Rapporten är en C-uppsats skriven på informationslogistikprogrammet vid Linnéuniversitetet. LÄS MER

 3. 18. A Tico’s rights to communicate A study on the interpersonal communication tools used in order to convey the Convention on the Rights of the Child in Costa Rica.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Soneby; Jelaine Legaspi; [2015]
  Nyckelord :The Convention on the Rights of the Child; Costa Rica; non-verbal communication; instructional communication; interpersonal communication; context;

  Sammanfattning : Problem background: There has been an extensive amount of research done within the field of learning among children. Research regarding the teaching and the context of which this research is aimed to be performed on, is on the other hand scarcer. LÄS MER

 4. 19. Småföretags Kommunikationskanaler : till externa resurser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Johan Fritjofsson; Mandus Andersson; [2015]
  Nyckelord :communications channels; external resources; network; search methods; cooperation; kommunikationskanaler; externa resurser; nätverk; sökmetoder; samarbete;

  Sammanfattning : Livskraftiga företag har en förmåga att använda sig av externa resurser för att kunna lösa sina problem där de interna resurserna inte är tillräckliga. Småföretag har inte möjlighet att ha alla resurser själva utan måste specialisera sig för att kunna bli mer konkurrenskraftiga i en ständigt ändrande omvärld. LÄS MER

 5. 20. Robust MIMO Precoding on Real-World Measured Channels

  Master-uppsats, KTH/Signalbehandling

  Författare :Filip Hedenskog; [2015]
  Nyckelord :MIMO; maximin; imperfect CSIT; real-world measured channels; uncertainty set; worst-case robustness;

  Sammanfattning : It is well known that multi-input multi-output (MIMO) wireless communication systemsthat employ precoding techniques are capable of meeting the high expectations of modernand future wireless communication standards. In order to fully utilize these techniques, thecommunication system typically requires information of the channel, commonly referred toas channel state information (CSI). LÄS MER