Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 21 - 25 av 46 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 21. Kommunikationens relevans : En kvalitativ studie av Trängregementets internkommunikation i Skövde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlott Lindholm; Bäck Sofie; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTrängregementet in Skövde Sweden, had send a request to the university of Jönköping by one specific purpose, the reason was if someone would like to do a bachelor thesis to investigate the regiments’ internal communication. The aims for this study is by a qualitative method investigate the regiment’s internal communication. LÄS MER

 2. 22. En Reko, Eko eller Schysst resa? : - En studie om hur Svenska researrangörer förhåller sig till turismens hållbarhetsfenomen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Elin Bryntesson; Josefine Strömberg; [2014]
  Nyckelord :Sustainable tourism; Travel organizers; Communication; Homepage; Responsibility; Hållbar turism; Researrangörer; Kommunikation; Besökshemsida; Ansvar;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats har haft som syfte att undersöka hur två svenska researrangörer; Ving och Fritidsresor, kommunicerar och marknadsför sig genom text med fokusering mot hållbar turism. Researrangörernas tolkning och föreställning av deras hållbara arbete har granskats och ställts mot tidigare turismvetenskaplig begreppsapparat gällande hållbar turism, som uppfattas vara av komplex karaktär. LÄS MER

 3. 23. E-kundklubben : Vill du bli medlem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anneli Nilsson Lamoureux; Louise Vikström; [2014]
  Nyckelord :kundklubbar; kundlojalitet; e-handel; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Nyckelord: kundklubbar, kundlojalitet, e-handel, relationsmarknadsföring Bakgrund: Kundklubbar inom e-handeln är ett relativt nytt begrepp om man bortser från de företag som bedriver handel i flera kanaler. Det kan förklara att få studier har genomförts som beskriver kundklubbar i renodlade e-handelsföretag i Sverige. LÄS MER

 4. 24. Managing strategic communication:An organizational case study on internal communication channels at Ericsson Göteborg

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :ALICJA SEWESTIANIUK; OANA VOITOVICI; [2013-09-16]
  Nyckelord :Internal communication; Media richness; Internal communication channels; Social media;

  Sammanfattning : Internal communication in a global company can be seen as a challenge in the organizational environment. Communicational objectives such as message efficiency, creating learning networks and sharing knowledge represent guidelines for any strategy that looks at developing a modern distribution of information. LÄS MER

 5. 25. Kommunikation mellan företag : förutsättningar för bruket av sociala medier i en företag-till-företagskontext

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Lillemor Torstensson; [2013]
  Nyckelord :Sociala medier; B2B; business-to-business; Media Richness Theory; Social Influence Theory;

  Sammanfattning : The study examines how social media can be used in a business-to-business context. To understand the communication conditions, factors has been identified that affects the choice of communication channels for different types of information transferred between parts. LÄS MER