Sökning: "Chokeberries"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Chokeberries.

  1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

    Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
    Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

    Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER