Sökning: "Chow test"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Chow test.

 1. 1. Testning the Adaptive Market Hypothesis on the OMXS30 Stock Index: 1986-2014 : Stock Return Predictability And Market Conditions

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Louise Svensson; Andreas Soteriou; [2017]
  Nyckelord :Adaptive market hypothesis; stock return predictability; market conditions; linear independence; non-­linear independence; market efficiency;

  Sammanfattning : We evaluate the validity of the Adaptive Market Hypothesis (AMH) in a Swedish context by testing for stock return predictability on the OMXS30 stock index between 1986 and 2014 using daily returns and monthly two year moving subsamples. To our knowledge, this is the first study to evaluate the AMH in a Swedish context. LÄS MER

 2. 2. Dissecting the holy cow: investigating structural change in the price elasticity of demand for Swedish milk

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Edvin Hertegård; Hjalmar Skog; [2016]
  Nyckelord :Price elasticity; Milk; Structural change; Almost Ideal Demand System; Consumer demand;

  Sammanfattning : Using data from the Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket), we investigate if there has been a structural break in the price elasticity of demand for Swedish milk. The aim is to attempt to answer the research question if opening up a market affects the price elasticity of demand for goods of cultural importance. LÄS MER

 3. 3. The impact of FDI on market efficiency : A study about adaptive market efficiency in African frontier markets

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Ylander; Robin Palmgren; [2015]
  Nyckelord :Adaptive Market Hypothesis; Efficient Market Hypothesis; Behavioral Finance; Foreign Direct Investment; Frontier Market;

  Sammanfattning : This paper examines the impact of Foreign Direct Investment (FDI) on the level of market efficiency over time in six African frontier stock markets. The countries examined are Botswana, Kenya, Mauritius, Morocco, Nigeria and Tunisia. LÄS MER

 4. 4. Redovisningsinformationens värderelevans : En jämförande studie innan och efter införandet av IFRS i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christian Andersson; Lundberg Victor; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problem: Hur påverkar bokfört värde på eget kapital och redovisat resultat, marknadsvärdet för svenska bolag? Är dessa nämnda mått att anse som värderelevanta och i så fall har de blivit mer eller mindre värderelevanta efter införandet av IFRS i Sverige?Syfte: Syftet är att undersöka om redovisningsinformationen som svenska företag publicerar har blivit mer användbar för de aktörer som värdesätter bolagen på aktiemarknaden.Teorier: Vi har i uppsatsen använt oss av teorier som vi anser är relevanta och applicerbara på vår studie. LÄS MER

 5. 5. Testing for unit roots in the presence of structural change IRAN – GREECE CPI case

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Anastasios Pantelis; Maryam Zehtabchi; [2008]
  Nyckelord :Unit Root; Structural breaks; Dickey-Fuller tests; Chow’s breakpoint test.; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we consider different tests for unit roots in the presence of structural change. We present the theory that lies behind unit roots, what we mean by structural change and try to detect the instances that “breaks” occur in the data. LÄS MER