Sökning: "Chris Juhlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Chris Juhlin.

  1. 1. Åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper i förskolan : - En intervjustudie om hur två personalgrupper ser på gruppsammansättningar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

    Författare :André Juhlin; Chris Gunnarsson; [2016]
    Nyckelord :Åldershomogena; åldersintegrerade; förskola; barngrupper;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka personalens syn på åldershomogena och åldersintegrerade barngrupper i förskolan. Strukturerade och direkta intervjuer har genomförts med sju förskollärare och tre barnskötare. LÄS MER