Sökning: "Christel Johansson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Christel Johansson.

 1. 1. Stereotypa normer och normöverskridningar i bilderboken : En bilderboksanalys av sex bilderböcker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Angelica Johansson; Christel Bergstrand; [2018]
  Nyckelord :Picture books; stereotypical norms; normbreaking; gender; sexuality; Bilderboken; stereotypa normer; normöverskridning; kön; sexualitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bilderboken är något som finns närvarande för många barn under deras uppväxt. Simonsson (2006) hävdar att det finns ett stort behov att producera ny kunskap kring bilderboksanvändandet i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Blivande mödrars kunskap om förlossningsinterventioners för- och nackdelar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Christel Johansson; Louise Blomqvist; [2012]
  Nyckelord :Barnmorska; intervention; empowerment; kunskap; föräldrautbildning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: forskning visar att kvinnor önskar mer information om interventioner under förlossning samt önskar en ökad delaktighet i beslut som tas inom förlossningsvården. Syftet: med studien var att undersöka blivande mödrars kunskaper om positiva och negativa effekter av interventioner som frekvent används inom förlossningsvården samt att undersöka om kunskapen påverkas av mödrarnas utbildningsnivå, paritet eller genomgången föräldrautbildning. LÄS MER

 3. 3. Insidan ger sjuksköterskan svaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Christel Johansson; Josefin den Braver; [2008]
  Nyckelord :Carnevali; inifrånperspektiv; copingstrategier; dagligt liv; långvarig smärta; upplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att belysa hur en individ med långvarig smärta upplever sitt dagliga liv. Endast kvalitativa artiklar användes för att fånga deltagarnas inifrånperspektiv av upplevelser och beskrivningar av att leva med långvarig smärta. LÄS MER

 4. 4. En bok kan berika livet om man får ta del av den : En intervjustudie med bibliotekarier och läsombud om utvecklingsstörda och läsning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Karin Jilsén; Christel Johansson; [2004]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to discuss the access to literature and reading by mentally retarded persons, and how this is affected by library and care taking staffs awareness of mentally retarded persons needs of literature and reading. The reason why we decided to choose this essay topic, is that there is a lack of research about mentally retarded persons relationship with libraries, literature and reading in the field of library- and information science. LÄS MER