Sökning: "Christer Engström"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christer Engström.

 1. 1. Ölspråket : Hjulet som börjat snurra

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Christer Cederbom; Hans Engström; Fredrik Månsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att utforma ett belöningssystem : en djupstudie av Investor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christer Engström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Debatten om det rimliga i att tillämpa rörliga belöningsmodeller i form av bonusar och optionsprogram som ersättning för utfört arbete tycks återkomma varje vår i svensk massmedia. Många undrar varför allt fler svenska företag väljer att följa denna trend, särskilt som studier visar att något samband inte kan påvisas mellan prestation i form av måluppfyllelse och rörlig lön annat än med speciella förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Finns det ett samband mellan belöningssystem och finansiell aktieägartillväxt? : en studie av fyra svenska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christer Engström; [2005]
  Nyckelord :Incitamentslöner; Belöningssystem; Employee reward; Executive compensation;

  Sammanfattning : Finns det ett samband mellan belöningssystem och finansiell aktieägartillväxt i publikasvenska företag? En intressant och högaktuell fråga, som det visade sig, och som kommeratt försöka besvaras i denna uppsats.Inledningsvis undersöktes om det fanns någon relevant svensk statistik som kunde belysade exekutiva ledarnas förtjänstutveckling under senare år. LÄS MER