Sökning: "Christer Hamberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christer Hamberg.

 1. 1. GUI driven End to End Regression testing with Selenium

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Christer Hamberg; [2017]
  Nyckelord :Selenium; WebDriver; Regression testing; GUI driven testing; Single Page Application; SPA; Application Programming Interface; API;

  Sammanfattning : Digitalization has changed our world and how we interact with different systems. Desktop applications have more and more been integrated with internet, and the web browser has become the Graphical User Interface (GUI) in today’s system solutions. A change that needs to be considered in the automated regression testing process. LÄS MER

 2. 2. Spårbarhet- ett serviceperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Carolina Juszczyk; Gustaf Hamberg; Rasmus Rystad; [2011]
  Nyckelord :spårbarhet; kommunikation; service management; kundrelation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Spårbarhet –ett serviceperspektiv Vad: Kandidatuppsats (SMKK01), Campus Helsingborg, Lunds universitet, VT-2011 Författare: Carolina Juszczyk, Gustaf Hamberg, Rasmus Rystad Handledare: Christer Eldh och Mats Johnsson Nyckelord: Spårbarhet, kundnöjdhet, service recovery och kommunikation. Problem och syfte: Det kan vara svårt att finna ett tydligt samband mellan spårbarhet, som är ett logistiskt verktyg, och service. LÄS MER