Sökning: "Christer Isaksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christer Isaksson.

  1. 1. Polisuniformen : militärisk skrämselpropaganda eller funktionell och praktisk arbetsklädsel

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

    Författare :Jon Isaksson; Magdalena Johansson; [2006]
    Nyckelord :Polisens organisation och utrustning - Vapen mm;

    Sammanfattning : Med denna rapport vill vi försöka ge en insyn i varför svensk polisuniform idag ser ut som den gör. Vilka positiva och negativa aspekter finns i och med dagens polisuniform? Syftet med rapporten är att försöka klargöra den problematik samt de möjligheter som den uniformerade polismannen/kvinnan idag kan stöta på. LÄS MER