Sökning: "Christer Klang"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christer Klang.

  1. 1. Ris eller ros i svensk press? : En studie om Sverigedemokraternas gestaltning i två svenska tidningar under valrörelsen 2010

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Emelie Pettersson; [2010]
    Nyckelord :Power; Framing theory; The Swedish Democrats; Election campaign; Behaviour of reading; Makt; gestaltningsteorin; Sverigedemokraterna; valrörelsen; läsbeteende;

    Sammanfattning : Titel: Ris eller ros i svensk press? – en studie av Sverigedemokraternas gestaltning i två svenska tidningar under valrörelsen 2010Författare: Emelie PetterssonHandledare: Christer ClerwallKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap IIISyfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Sverigedemokraterna gestaltades i tidningarna Dagens nyheter och Expressen, inför valet 2010. Studien ämnar även kunna finna likheter eller skillnader i gestaltningen, i morgonpress respektive kvällspress. LÄS MER