Sökning: "Christian Åberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Christian Åberg.

 1. 1. Att leva i ett särskilt utsatt område - en möjlighet för välbefinnandet? : En studie om unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och självskattad känsla av sammanhang.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophia El Agha Kasbah; Christian Åberg; [2020]
  Nyckelord :SOC; socioeconomically vulnerable area; young women; wellbeing; KASAM; särskilt utsatta områden; unga kvinnor; välbefinnande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och jämföra synen med självskattad KASAM. Åtta unga kvinnor från ett särskilt utsatt område deltog i kvalitativa intervjuer och svarade på ett KASAM-13 frågeformulär. Empirin från dessa analyserades utifrån teorierna salutogenes och systemteori. LÄS MER

 2. 2. Nobody Knows but Jesus : Tidig afroamerikansk gospel förstådd utifrån ett befrielseteologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Amandus Granlund Åberg; [2018]
  Nyckelord :Gospel; Gospelmusik; Befrielseteologi; Afroamerikansk teologi;

  Sammanfattning : In this essay I explore how early African-American gospel music can be interpreted from a theological liberation perspective. To highlight the most important parts of liberation theology, I take help from Gustavo Gutiérrez' A Theology of Liberation: History, Politics and Salvation, and James H. LÄS MER

 3. 3. En obegripelig Religions-ifver - Värderingar rörande religion i svenska reseskildringar om osmanska riket 1657-1780

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Måns Ahlstedt Åberg; [2017]
  Nyckelord :travel writing; Swedish; Sweden; Ottoman Empire; 17th century; 18th century; Islam; Christianity; Judaism; Lutheranism; Enlightenment.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In the 17th and 18th century, travel and exploration outside Europe became more frequent, as did written accounts of travellers´ exploits. Travel writing was an immensely popular literary genre at the time, since it was one of few ways of gaining knowledge about peoples and cultures outside of Europe. LÄS MER

 4. 4. "Ett Barbariskt Röfwar-släkte" - Synen på främmande folkslag, samt bevisföringsmetoder i Carl Reftelius Historisk och Politisk Beskrifning Öfwer Riket och Staden Algier Ifrån år 1516 til och med år 1732

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Måns Ahlstedt Åberg; [2017]
  Nyckelord :Turks; Carl Reftelius; Swedish; Sweden; Algiers; North Africa; Barbary; eighteenth century; Enlightenment; ethnography; Moors; Arabs; Jews; status of women; evidence; empiricism; Edward Said; Orientalism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Following the peace treaty between Sweden and the regency of Algiers in 1729, the first Swedish consulate was established in this city. One of the first employees at the consulate was a man named Carl Reftelius (d. LÄS MER

 5. 5. Automated Deployment of Customer-Premises Equipment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christian Åberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Zero touch deployment tools perform installation and configuration of computer networking devices without human interaction. Modern zero touch deployment tools generally lack support for routers and are platform dependent. LÄS MER