Sökning: "Christian Backe"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Backe.

 1. 1. Skandalsmittad. En fallstudie om hur branschskandaler påverkar stategier för bevarande av legitimitet i välfungerande organisationer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Christian Backe; Johan Trennestam; [2011-09-22]
  Nyckelord :Omvärldspåverkan; Legitimitet; Strategier för bemötande av omvärldspåverkan; Skandaler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Made in China"-Does it matter to the Swedish consumers?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Peter Backe; Christian Lyden; Tomas Åhman; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China has grown rapidly to become one of the largest manufacturing countries in the world. Products with China as Country of Origin can be seen everywhere today and the label “Made in China” is more of a rule than an exception. LÄS MER