Sökning: "Christian Bartholomäus"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Bartholomäus.

 1. 1. Evidensbaserat ledarskap : Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christian Bartholomäus; Atif Sepic; [2018]
  Nyckelord :värdebaserat ledarskap; evidensbaserat ledarskap; hållbart ledarskap; hållbarhet; samledarskap; enskilt och delat ledarskap; delat beslutsfattande;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. LÄS MER

 2. 2. Personalens följsamhet till basala hygienriktlinjer : ett förbättringsarbete

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christian Bartholomäus; [2012]
  Nyckelord :Handhygien; Personalens följsamhet; Uppvakningssjukvård; Interventioner; Jämförelse före och efter;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste komplikationerna som drabbar sjukhusvårdade patienter. Antalet patienter som är smittade med multiresistenta bakterier ökar, inte enbart i hälso- och sjukvården utan också i samhället. LÄS MER