Sökning: "Christian Bonthron"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Bonthron.

  1. 1. Geogrids in cold climate : Temperature controlled tensile tests & Half-scale installation tests at different temperatures 

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Björn Bonthron; Christian Jonsson; [2017]
    Nyckelord :geogrid; cold climate; low temperature; tensile test; half-scale test;

    Sammanfattning : Due to the findings of extensive damage on geogrids used in a road embankment in northern Sweden, the Swedish Transport Administration (TRV) started to investigate the reason of these damages. Since the geogrids were installed at low temperature, below 0°C, it was suspected that the damages were connected the low temperature. LÄS MER