Sökning: "Christian Clausen"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Christian Clausen.

 1. 1. Rays of Sunshine: Tales of Sustainable Transitions

  L3-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Danielle Arzaga; Federica Bertolani; Christian Clausen; Nicholas Dehod; Tim Forslund; Jack Fraser; Julia Antonia Gause; Dariya Gavrish; Daniela Gutierrez Torres; Torstein Clausen Jystad; Dmytro Kapotia; Lara Kasnitz; Timothy Millar; Jelena Mnacakanjan; Harry Moncreiff; Nanda Asridinan Noor; Ibrahim Sanchez Gomez; Sophie Schwer; Julija Skolina; Can Soysal; Daniel Stewart; Nikola Stojmenovic; Elena Talalasova; Carmen Paula Valache; Karen Wulf Diaz; [2017]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Niche management of Autonomous Vehicles for positive environmental outcomes in Copenhagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Christian Clausen; [2017]
  Nyckelord :Autonomous vehicles; sustainable urban mobility; strategic niche management; scenario analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cities around the world are leading the race toward an environmentally sustainable future, but one of their major obstacles have been the personal automobile. The movement of people using public transportation often has a far lower impact than the personal automobile, but these systems are often rigid and expensive to build and operator. LÄS MER

 3. 3. The role of cities in developing radical innovations: An analysis of niche-development in urban areas based on the Multi-Level Perspective

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Christian Clausen; [2015]
  Nyckelord :ecological modernization; multi-level perspective; urban; transition studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Thinking up new ideas and solutions might be hard; replacing old ones even more so. Ecological Modernization theory has helped significantly with the former, and now transition scholars are trying to resolve the latter. LÄS MER

 4. 4. Moder Jord i kyrkorummet? : En undersökning av kopplingarna mellan det kristna och det fornnordiska i Vester Egede kyrkans dopfunt som objekt och vad angår motivval, tolkning och dopritual.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Kirsten Brunsgaard Clausen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A church in rural Vester Egede from the earliest Christian period in Denmark e.g. the early 1100, a baptismal font is found showing a woman breastfeeding two animals. She is said to be a typical early roman Luxuria, in mild appearance. LÄS MER

 5. 5. Frigörandet från en instruktionsstyrd verklighet : en fallstudie om Nordeas värderingsinriktade arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Maria Hamrén; Jonna Isaksson; [2008]
  Nyckelord :kommunikation; intern marknadsföring; värderingar; kundvärde; medarbetarfokus;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det fyra storbanker på den svenska marknaden. Tillsammans står de för cirka 75 % av den totala inlåningen från den svenska befolkningen. Konkurrensen hårdnar då allt fler aktörer kommer in på marknaden, det pågår en ständig kamp om allmänhetens pengar. LÄS MER