Sökning: "Christian Engberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christian Engberg.

 1. 1. Ericoid mykorrhiza hos trädgårdsblåbär : olika odlingsfaktorers inverkan på mykorrhizabildning hos trädgårdsblåbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Christian Engberg; [2016]
  Nyckelord :ericoid mykorrhiza; trädgårdsblåbär; odlingsfaktorer; jordförbättring; marktäckning; kväve; ympning;

  Sammanfattning : Trädgårdsblåbär är ett samlingsnamn för Vaccinium corymbosum, V. angustifolium, V. ashei och olika hybrider mellan dessa arter. Ericoid mykorrhiza kallas symbiosen mellan växter i familjen Ericaceae och sporsäcksvampar. LÄS MER

 2. 2. Illiquidity – Measures and Effects. An empirical Analysis of the Nordic Corporate Bond Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Engberg; Claes Furthmüller; [2014-07-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We set out to investigate the microstructure of the Nordic corporate bond markets, especially examining bond illiquidity. The aim was to estimate liquidity premiums on excess yield and determining the most suitable illiquidity measure. This was done through panel data analysis consisting of 1231 bonds within the Nordic markets. LÄS MER

 3. 3. The Ex-dividend effect during a crisis - An analysis of the Swedish stock market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Christian Engberg; Claes Furthmüller; [2013-04-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The previous years have been turbulent for the financial sector. Major banks and financial institutions have filed for bankruptcy and some were taken over by governments. Europe has seen a deepening of the crisis and now whole countries are at the brink of ruin. LÄS MER