Sökning: "Christian Englund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Christian Englund.

 1. 1. The Problem of Eschatological Separation : Can the saved be happy in heaven, knowing about the sufferings of the lost in hell?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionsfilosofi

  Författare :Henry Englund; [2020]
  Nyckelord :universalism; eschatology; heaven; hell; Talbott; Craig; universal reconciliation; free will; salvation; universalism; eskatologi; himlen; helvetet; Talbott; Craig; universell försoning; fri vilja; frälsning;

  Sammanfattning : This thesis examines a problem regarding the separation of post-mortem persons into ‘heaven’ and ‘hell’, taken to mean two eternal and inescapable eschatological destinations for human persons: the former being an ultimate satisfaction of sorts, the latter being characterized by eternal misery. The question that is contemplated is whether the saved in heaven can experience their heavenly existence as genuinely blissful, whilst at the same time being aware of the sufferings of the lost – especially if the lost consists of one or more persons whom they love dearly, such as a close family member. LÄS MER

 2. 2. A web crawler to effectively find web shops built with a specific e-commerce plug-in

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Englund; Christian Gullberg; Jesper Wiklund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internetshopping är i dagens samhälle något väldigt vanligt. Att kunna köpa saker på internet och få det skickat till din dörr är något människor finner både bekvämt och lockande. Med efterfrågan kommer marknaden och internetbutiker har därför blivit ett populärt ställe att sälja sina varor på. LÄS MER

 3. 3. Strategier för sjuksköterskan i syfte att lindra upplevelsen av smärta och oro hos barn vid nålstick : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Rebecka Englund; Christian Hjertberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svenska företagsetableringar i Ryssland :  En studie om framgångsfaktorer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christian Sopov; Adam Englund; [2010]
  Nyckelord :Flerfallsstudie; internationalisering; etableringsformer; framgångsfaktorer; företagsetableringar; Ryssland;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom en flerfallsstudie analysera och utvärdera faktorer som kan påverka svenska företags internationaliseringsprocess i Ryssland, detta för att identifiera vilka faktorer som leder till framgång vid en etablering och därmed kan benämnas framgångsfaktorer.Problemformulering: Vilka faktorer är viktiga för en framgångsrik etablering av ett svenskt företag i Ryssland?Metod: Författarna har i uppsatsen använt sig av en deduktiv metod, där de utgått ifrån teorier och tidigare forskning som legat till grund för den kvalitativa och kvantitativa datainsamlingen som format empirin. LÄS MER

 5. 5. Svenska företagsetableringar i Ryssland : En studie om framgångsfaktorer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Christian Sopov; Adam Englund; [2010]
  Nyckelord :Multiple case study; internationalisation; forms of expansion; success factors; company expansion; Russia; Flerfallsstudie; internationalisering; etableringsformer; framgångsfaktorer; företagsetableringar; Ryssland;

  Sammanfattning : Författarna har genom studien funnit att faktorerna engagemang, tidigare internationell erfarenhet, systematiskt tillvägagångssätt, företagets storlek,nätverk och kunskap haft tydligast påverkan på de studerade svenska företagens internationalisering och framgång i Ryssland. Dessa framgångsfaktorer tycks även likna de faktorer som generellt framträder i tidigare forskning. LÄS MER