Sökning: "Christian Engquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Engquist.

  1. 1. Högstatus inom presentationsteknik : ekot av alfahannes vrål

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Christian Engquist; [2010]
    Nyckelord :framträdande; funktionell anatomi; högandning; inlärningsprocess; nervositet; tanke och prestation;

    Sammanfattning : Både människor och djur har i alla tider och alla kulturer sett vissa individer i sin omgivning som ledare. De har känt sig manade att lyssna på dem, följa dem och tro på dem. LÄS MER