Sökning: "Christian Erliksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Erliksson.

 1. 1. Börsmisslyckande - En studie av misslyckade börsintroduktioner på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Nilsson; Christian Erliksson; Marcus Ramstrand; Marcus Klang; [2008]
  Nyckelord :Börsintroduktion; misslyckande; Stockholmsbörsen; förklarande variabler; logistisk regression; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vi vill med vår uppsats försöka hitta förklaringar till varför börsintroduktioner misslyckas. Med dessa förklarande variabler vill vi försöka skapa en modell som kan förutse huruvida en introduktion kommer bli lyckad eller ej. Teorin bygger på aktuell och tidigare forskning om misslyckade börsintroduktioner. LÄS MER

 2. 2. Informationsöverflöd? - En studie av upplysningskrav gällande ersättningar till ledande befattningshavare

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Crona; Oscar Björk; Christian Erliksson; [2008]
  Nyckelord :Årsredovisning; Upplysningskrav; Ledande Befattningshavare; OMX Large Cap; Intressenter; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Vi ämnar med denna studie beskriva och analysera hur publika aktiebolag presenterar information gällande ersättningar till ledande befattningshavare i sin årsredovisning. Vidare är syftet att undersöka vilka företags samt intressenters åsikter till denna redovisning är. Metod: Studien är uppbyggd av tre delstudier. LÄS MER