Sökning: "Christian Flodin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christian Flodin.

 1. 1. Analys av blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder sommaren 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elin Flodin; Arvid Backlund; Christian Lundström; Fredrik Wigertz; Malin Bergstrand; Matilda Ahlström; Therese Ölwing; [2019]
  Nyckelord :Blixtar; skogsbränder;

  Sammanfattning : Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018 i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Man vaknar upp och det är lite alarmklockor som ringer" : En studie om deltagande i en friskvårdssatsning utifrån ett förändringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik; Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik

  Författare :Andreas Sieb; Christian Flodin; [2014]
  Nyckelord :Health profile assessment; preventive health care; motivation; leadership; change; hälsoprofilsbedömning; friskvård; motivation; ledarskap; förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Historiskt sett har fokus gällande hälsoinsatser främst handlat om förebyggande åtgärder samt att rehabilitera redan skadade och/eller sjuka. Denna syn på hälsa och hälsoarbete har på senare tid förändrats mot att nu ha en starkare tro på vikten av hälsofrämjande insatser. LÄS MER

 3. 3. ZomB(ie)-uppsats - En textanalytisk jämförelse av samhällskritiken i Dawn of the Dead-filmerna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christian Bergenstråhle Kostiw; Pontus Flodin; [2011]
  Nyckelord :Textanalys; Dawn of the Dead; Samhällskritik; Diskurs; Dramatica; Generationsskiften; Social evolution; Kulturell förändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Våra kulturella och sociala referensramar byggs upp delvis med hjälp av historier. Det är genom historier som människan genom tiderna förmedlat etiska och moraliska budskap från generation till generation. Genom historier har också vårt samhälle och dess strukturer kritiserats och omvärderats för att förbättras ända sedan antiken. LÄS MER