Sökning: "Christian Geer"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christian Geer.

 1. 1. "Let us build an ark!" : Jonas De Geer and the negotiation of religion within radical nationalism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Tomas Lundström; [2016]
  Nyckelord :radical nationalism; far right; right-wing extremism; radical right; antisemitism; islamophobia; catholicism; traditionalism; Jonas De Geer;

  Sammanfattning : This thesis illuminates meaning(s) of religion in a Swedish radical nationalist context. The empirical study is based on a critical text analysis of author Jonas De Geer, key ideology producer of Swedish radical nationalism. LÄS MER

 2. 2. Elektrokoppar - en fallstudie av ekonomistyrningen i ett tillverkningsföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Ivarsson; Jessica Nyström; Willem De Geer; [2006]
  Nyckelord :Budget; tillverkningsföretag; ekonomistyrning; Elektrokoppargruppen; budgetprocess; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ fallstudie där vi med hjälp av öppna personliga intervjuer talat med folk i ledande befattningar på vår fallkoncern Elektrokoppargruppen för att forma oss en bild av hur budgeten fungerar på företaget. Utifrån valda teorier om budget och dess process har vi sedan analyserat företaget och dess situation. LÄS MER

 3. 3. Strategisk förändring i ett handelsföretag - en fallstudie av Procuratorkoncernen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Ivarsson; Willem De Geer; [2005]
  Nyckelord :Diversifiering; Sortimentsutvidgning; Strategi; Förändring; Procurator; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ fallstudie där vi med hjälp av öppna personliga intervjuer talat med folk iledande befattningar på vårt fallföretag Procurator AB för att forma oss en bild av den strategiska förändring företaget genomgått de senaste tio åren. För att kunna beskriva de den förändring som Procurator genomgått under dessa år har vi identifierat tre nya begrepp, semidiversifiering, partiell diversifiering och dominant diversifiering. LÄS MER