Sökning: "Christian Haraldsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christian Haraldsson.

 1. 1. Praktiskt förändringsarbete – Fallstudie på en liten mekanisk verkstad

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Christian Möller; Johan Haraldsson; [2014]
  Nyckelord :Förändringsarbete; processkartläggning; kommunikation; Change management; Process mapping; Communication; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med förändringsarbetet är att hjälpa Varberger Sweden AB att skapa den fungerande produktionsapparat som behövs för att jobba enligt den av företaget utarbetade affärsidén med kärnkompetens och kundanpassning. Arbetet kommer att beskriva det använda arbetssättet, dvs. LÄS MER

 2. 2. Ersättning av skruvförband till VE15

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för maskinteknik; Högskolan Väst/Avd för maskinteknik

  Författare :Jenny Haraldsson; Christian Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Skruvförband; Al Si9Cu3[Fe][Zn]; svetsning; limning; växellåda; friktionsomrörningssvetsning; epoxi.;

  Sammanfattning : Fordonsindustrin strävar efter ständiga förbättringar på transmissionssystem inom exempelvis hållfasthet och viktminskning. För att reducera vikten på växellådshuset (VE15) har alternativ till det befintliga skruvförbandet granskats. LÄS MER

 3. 3. Analys av CORBA som gränssnitt mellan Java-klient och Ada95-server i en distribuerad miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Christian Haraldsson; Johan Johansson; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, Ericsson Microwave Systems (EMW) uses non-graphical user interfaces in some of their Ada95 applications. EMW wishes to develope a more easy-to-use and platform independent graphical user interface (GUI) for their applications. To meet these requirements EMW has chosen to evaluate Java in GUI development with Ada95. LÄS MER