Sökning: "Christian Humble"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Humble.

 1. 1. Återförsäljares skydd vid avtals upphörande - En undersökning av återförsäljares rätt till skälig uppsägningstid och avgångsvederlag enligt svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Humble; [2019]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to obtain as high sales on their products as possible, companies may be interested in trying to establish and sell their products in new markets. In cases where the company lacks financial muscles to manage the establishment itself or lack knowledge of the market, an intermediary can be hired to manage the establishment. LÄS MER

 2. 2. Den heliga kungen och den saliga änkan : en jämförande studie av två svenska helgonlegender från medeltiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Christian Stenbacke; [2014]
  Nyckelord :saint legends; history; Erik the Holy; Saint Elin; helgonlegender; historia; Erik den helige; Sankta Elin;

  Sammanfattning : Den heliga kungen och den saliga änkan is a comparative study of the saint legend of Erik and the saint legend of Elin as they are represented each saint’s officium. The base for these comparisons is the question of what general similarities, and differences, there are as well as an immerse investigation of how these legends portray halidom and finally how the issue of femininity and manliness are portrayed through these two legends. LÄS MER