Sökning: "Christian Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Christian Jonsson.

 1. 1. MELLANCHEFENS PARADOX : Beslutsimplementering i praktiken

  Master-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Jonsson; Christian Mikkiasson; [2019]
  Nyckelord :Beslutsimplementering; Mellanchefer; Paradox; Strategiska arbete;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar undersöka hur mellanchefer beskriver deras arbete kring implementering av strategiska beslut eller förändringar. Den traditionella synen på mellanchefers strategiska arbeta utgår från ett topp till botten perspektiv där mellanchefer ses som strategiska genomförare. LÄS MER

 2. 2. Hur skapar man psykosocialt gynnsamma lärmiljöer i skolan? : Om skolkuratorns främjande arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anton Rudhem Haglund; Christian Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psychosocial; learning environment; support; school social counselor; identity; learning; Psykosocial; lärmiljö; främja; skolkurator; identitet; lärande;

  Sammanfattning : I samband med den nya skollagen i Sverige 2010 förändrades skolkuratorns uppdrag. Ett syfte med förändringen var att knyta skolkuratorn närmare skolans övergripande uppdrag samt att styra arbetet till att företrädesvis handla om främjande och förebyggande insatser. LÄS MER

 3. 3. Betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk. : En beskrivning av framställningen av genus i musikhistoriska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Christian Melin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Genus; Kön; Musikundervisning; Musikhistoria; Undervisningsinnehåll; Läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att beskriva hur genus framställs i tryckta och digitala musikhistoriska läromedel. De teoretiska utgångspunkterna är diskursanalys ur ett genusperspektiv Materialet är insamlat via ett onlineforum för musiklärare. LÄS MER

 4. 4. Geogrids in cold climate : Temperature controlled tensile tests & Half-scale installation tests at different temperatures 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Björn Bonthron; Christian Jonsson; [2017]
  Nyckelord :geogrid; cold climate; low temperature; tensile test; half-scale test;

  Sammanfattning : Due to the findings of extensive damage on geogrids used in a road embankment in northern Sweden, the Swedish Transport Administration (TRV) started to investigate the reason of these damages. Since the geogrids were installed at low temperature, below 0°C, it was suspected that the damages were connected the low temperature. LÄS MER

 5. 5. Prototyp för identifiering av teknisk skuld inom Product Lifecycle Management

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Christian Gauffin; Marcus Jonsson; [2016]
  Nyckelord :quality; rules; static analysis; quantification; kvalitet; regler; statisk analys; kvantifiering;

  Sammanfattning : Technical debt is a well known term within software development, but has not yet been implemented outside of software development. Because of this, there is no knowledge whether that is possible or not. LÄS MER