Sökning: "Christian Ladekrans"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Ladekrans.

  1. 1. Analysis of tied up capital at Rejmes Lastvagnar

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Christian Ladekrans; Niclas Leinmark; [2017]
    Nyckelord :Logistik; Lager; Lagerstyrning; ABC-analys; Partiforming; kapitalbindning; Servicenivå; Säkerhetslager; Materialförsörjning; EOQ; Beställningspunktsystem; VMI;

    Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts vid Linköpings Tekniska Högskola och Tage Rejmes Lastvagnar AB i Norrköping under vårterminen 2016. Tage Rejmes Lastvagnar AB säljer och reparerar lastvagnar och bussar samt erbjuder leasing från företagets lokaler i Butängen, Norrköping. LÄS MER