Sökning: "Christian Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Christian Larsson.

 1. 1. Comparing single- and multi-echelon methods for inventory control of spare parts at Volvo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Alexander Larsson; Jakob Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Single-echelon; Multi-echelon; Spare parts; Inventory Control; Supply Chain Management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Comparing single- and multi-echelon methods for inventory control of spare parts at Volvo Authors: Jakob Bengtsson & Alexander Larsson Supervisors: Johan Marklund, Lund University | Christian Beckers & Johan Lid- vall, Volvo Background: Spare parts logistics is an area particularly concerned with challenges related to inventory control. The parts are vital to secure the functionality of critical equipment and the management of its supply chain tends to be complex. LÄS MER

 2. 2. Du behöver inte vara kristen, alla är välkomna : En studie av hur Universitetskyrkans verksamhet framställs via Facebook utifrån tio studieorter för högre utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rickard Larsson Bagge; [2022]
  Nyckelord :Chaplaincy; facebook; Universitetskyrkan; Inomkyrklig sekularisering; ekumenik;

  Sammanfattning : The university church of Sweden is a religious organization that is active on 30 campuses towards higher education in the nation. The main objective of the or- ganization, which works on an ecumenical level, is to provide support for the staff and students at the universities and by doing so arrange activities and provide a listening ear towards the targeted group. LÄS MER

 3. 3. Simulation av trasdocksfysik : En jämförelse mellan villkorslösare i trasdocksfysik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Christian Larsson; Peter Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Ragdoll; Simulering; Leder; Realtid; Villkorslösare;

  Sammanfattning : För att underlätta grafikers animationsarbete har det länge varit intressant att utforska olika fysikbaserade lösningar och göra dem effektiva. Detta arbetes mål har varit att undersöka olika villkorslösare för trasdocksfysik och fastställa vilken som hade bäst balans mellan tidseffektivitet och trovärdighet. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet och kognitiv funktion hos personer med övervikt och obstruktiv sömnapné – en sambandsanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Robin Larsson; Christian Skålberg; [2020]
  Nyckelord :Obstructive sleep apnea; cognitive function; physical activity; short-term memory.; Obstruktiv sömnapné; kognitiv funktion; fysisk aktivitet; korttidsminne.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Obstruktiv sömnapné (OSA) är en sjukdom med återkommande andningsuppehåll i de övre luftvägarna till följd av delvis eller total tilltäppning av luftflödet vid sömn, vilket leder till en lägre syremättnad i blodet. Det är känt att OSA försämrar kognitiva funktioner såsom minne och inlärning. LÄS MER

 5. 5. DAYLIGHT as an architectural and atmospheric quality in Swedish domestic housing

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Emma Larsson; [2020]
  Nyckelord :Light; housing; space; apartment; perception; experience; Sweden;

  Sammanfattning : In the real experience of a space, light and space are inseparable. Light describes the space, it’s shape and structure, as well as the space and its material tells about the nature of light. LÄS MER