Sökning: "Christian Linderholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Linderholm.

 1. 1. Makt och konflikter vid inköp av affärssystem : En fallstudie om maktfördelningen inom en projektgrupp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Linderholm; Olof Henriksson; [2015]
  Nyckelord :Gruppbeslut; affärssystem; inköp; makt; maktspel; maktfördelning; konflikter;

  Sammanfattning : Studien undersöker maktfördelningen i en projektgrupp, tillsatt för att köpa in ett affärssystem. Syftet med studien är att studera hur och varför makt delas i en projektgrupp, samt hur användandet av makt kan leda till konflikter inom projektgruppen. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på distans : Hur medarbetare påverkas av en strukturell distans till sin ledare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Linderholm; Johanna Stenmark; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap; distansledarskap; strukturell distans; fysisk distans; kommunikation;

  Sammanfattning : Antalet geografiskt spridda organisationer växer i takt med den ökande globaliseringen ochdet ligger därmed i tiden att studera fenomenet distansledarskap. Syftet med vår studie är attundersöka hur medarbetare i en organisation inom begravningsbranschen påverkas avdistansledarskap. LÄS MER