Sökning: "Christian Möller"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Christian Möller.

 1. 1. Brand negotiations in Video Game Communities - An exploratory study analysing community-made discourses in video game brands and how they shape the brand image

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Möller; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Fasadens betydelse för staden - en uppsats om hur fasaders estetik påverkar människors uppfattning om byggda miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Möller; Peter Olsson; [2018-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Dömd på förhand? En studie av traditionella och alternativa mediers personuppgiftspubliceringar i tre uppmärksammade kriminalfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erik Göthlin; Christian Möller; [2016-02-04]
  Nyckelord :Crime journalism; mainstream media; alternative media; journalism ethics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how the Swedish media publishes personal records in their coverage of three infamous murder cases in Sweden in 2015: the murder of Lisa Holm, the murders at Ikea in Västerås and the school attack in Trollhättan. The study also seeks to compare differences between alternative right wing media’s and mainstream media’s coverage of the cases. LÄS MER

 4. 4. Please don't go : A comparative study on Identity Strain in short-term and long-term expatriates

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Olof Möller; [2015]
  Nyckelord :Short-term Expatriation; Identity Theory; Repatriation; Turnover; Long-term Expatriation; Embeddedness; Job deprivation;

  Sammanfattning : The loss of human capital that is the result of repatriate turnover has plagued multi-national companies' expatriate programs for decades. In striving to avoid this outcome, many are today sending their employees on so-called short-term expatriate assignments for which the long term effects are unknown. LÄS MER

 5. 5. Praktiskt förändringsarbete – Fallstudie på en liten mekanisk verkstad

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Christian Möller; Johan Haraldsson; [2014]
  Nyckelord :Förändringsarbete; processkartläggning; kommunikation; Change management; Process mapping; Communication; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med förändringsarbetet är att hjälpa Varberger Sweden AB att skapa den fungerande produktionsapparat som behövs för att jobba enligt den av företaget utarbetade affärsidén med kärnkompetens och kundanpassning. Arbetet kommer att beskriva det använda arbetssättet, dvs. LÄS MER