Sökning: "Christian Mitander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Mitander.

  1. 1. Omkonstruktion av utlösningsventil

    M1-uppsats, Karlstads universitet

    Författare :Christian Mitander; [2018]
    Nyckelord :Product development; Produktutveckling;

    Sammanfattning : Rapporten innehåller ett examensarbete i produktutveckling som är utfört hos uppdragsgivaren Projektengagemang i Karlstad. Projektengagemang är en del av Projektengagemang Sweden AB som har sin bas i Stockholm. LÄS MER