Sökning: "Christian Rasmusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christian Rasmusson.

  1. 1. Studier av genomföringsdelen i symfonier komponerade av W. A. Mozart - ett försök att konkretisera musikalisk form

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Christian Rasmusson; [2007]
    Nyckelord :sonata form; development section; Mozart; music analysis; musical form; sonatform; genomföringsdel; musikanalys; musikalisk form; Musicology; Musikvetenskap; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Title: Studies on the development section in symphonies composed by W.A. Mozart ? An attempt to concretize musical form. This study, which has an earlier work by the author as its starting point, aims to concretize the development section by examining symphonies composed by W. LÄS MER