Sökning: "Christian Söderlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Söderlund.

 1. 1. Representation genom en reaktionär verklighet : En kritisk diskursanalys av RuPaul´s Drag Race & representationen av HBTQIA+-personer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Christian Söderlund; [2021]
  Nyckelord :Visual communication; Homonormativity; stereotypes; reality TV; intersectionality; intertextuality; representation; queer; masculinity; masculinity; subject positions; Visuell kommunikation; Homonormativitet; stereotyper; reality-tv; intersektionalitet; intertextualitet; representation; queer; maskulinitet; manlighet; subjektspositioner;

  Sammanfattning : Syftet med min deduktiva och kvalitativa studie är att skapa förståelse för visuell representation av HBTQIA+ personer i ett kommersiellt tv-program. Hur historiska subjektspositioner kan tänkas vidhålla gamla normer inom en subkultur. Genom en kritisk diskursanalys kommer jag att titta på både det som visas och det som saknar i bilden. LÄS MER

 2. 2. Currency Hedging Management in Global Firms. The case of Heidelberg Cement

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Astrid Söderlund; Nils Wickelgren; Christian Andersson; [2004]
  Nyckelord :currency hedging; risk management; exchange rate risks; parity conditions; exposure differentials; risk attitudes; financial forecasts; legal frameworks for derivatives; Heidelberg Cement; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Our ever-changing world has to a great extent created a need of efficient financial risk-management programs for financial institutions and corporations operating in a demanding international environment. These changes have however also increased the types of financial tools and derivatives used to handle the multifold macroeconomic exposures. LÄS MER