Sökning: "Christian Sam"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Christian Sam.

 1. 1. Förtrollande ateism? : En undersökning av hur ateism gestaltas i populärkultur - exemplet True Detective 1

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Advaita; ateism; Eva Illouz; messisasgestalter; mindfulness; nyateism; ny nyateism; postsekularitet; postsekulär; reflexivitet; Rust; Rustin Cohle; Sam Harris; scientism; sekularisering; subjektivering; Susan Blackmore; terapi; terapeutisk diskurs; Thomas Metzinger; Thomas Ziehe; True Detective; zenbuddhism.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande religionsvetenskapliga studie är att synliggöra hur betydande aspekter av livsåskådningskaraktär återspeglas i den populära tv-serien True Detective 1 – och med särskilt fokus på ateism undersöka och kartlägga en av tv-seriens karismatiska huvudkaraktärers perspektiv och positioneringar. I centrum står Rustin ”Rust” Cohle och dennes hållning, handlingar och tal. LÄS MER

 2. 2. En ny ateism eller ateism i en ny tid? : En idéanalys av de nya ateisterna och deras kritiker

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Magnusson; [2015]
  Nyckelord :new atheism; atheism; criticism of religion; religion; secularism; Daniel Dennett; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Michel Onfray; nyateism; ateism; religionskritik; religion; sekularisering; Daniel Dennett; Richard Dawkins; Sam Harris; Christopher Hitchens; Michel Onfray;

  Sammanfattning : This essay intends to examine the atheists Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens and Michel Onfray's arguments against religion, based on the themes of religion, atheism and the perception.of their present worldview. In addition, the research aims to find out whether it is suitable to talk about a new atheism. LÄS MER

 3. 3. Avsaknaden av samvetsfrihet inom den svenska hälso- och sjukvården : Hur Sverige valt att frångå Europakonventionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jessica Näätsaari; [2015]
  Nyckelord :Abortion; Human Rights; Patient Safety; conscience; conscience clause; Abort; Mänskliga rättigheter; Patientsäkerhet; Samvetsfrihet; Samvetsklausul;

  Sammanfattning : The proponents for conscience wants to get a clause that will allow the health professionals to due. scruples waive certain duties. Swedens decision makers has despite pressure from the Christian De-mocrats and the Sweden Democrats decided not to implement freedom of conscience in health care. LÄS MER

 4. 4. Identitet och moral : En jämförelse mellan romanerna En levande själ av PC Jersild och Sången ur det kinesiska rummet av Sam Ghazi i ett posthumanistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Staffan Rudner; [2015]
  Nyckelord :posthumanism; science fiction; En levande själ; Sången ur det kinesiska rummet; PC Jersild; Sam Ghazi;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs i ett posthumanistiskt perspektiv två svenska romaner som diskuterar medvetandets natur och gränserna för det mänskliga. I En levande själ från 1980 av Per Christian (PC) Jersild (f. LÄS MER

 5. 5. Semi-Analytical Finite Element method for guided waves in civil engineering plate-like structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Christian Nielsen; [2015]
  Nyckelord :seismics; structural health monitoring; lamb waves; SAFE; semi analytical finite element; wave guide finite element; non destructive testing; civil engineering; ultrasound; ultrasonography; comsol; wave guide; plate; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Guided waves have a signicant potential for Structural Health Monitoring (SHM) and Non-Destructive Testing (NDT) due to their relatively long distance of propagation and sensitivity to discontinuities along the propagation path, anywhere through the material thickness. The inability to model wave guides of arbitrary cross-section using current matrix methods, has led to the development of a technique called Semi-Analytical Finite Element (SAFE). LÄS MER