Sökning: "Christian Selander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Selander.

 1. 1. Mellan öst och väst, profetior och entreprenörskap, vetenskap och tro : Meningsproduktion om alternativa andligheter i svensk press och offentlighet 1899-1926

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Josephine Selander; [2018]
  Nyckelord :knowledge production; spirituality; go-betweens; contact zones; discursive public; 20th century; Swedish press; kunskapsproduktion; andlighet; mellanhänder; kontaktzoner; dirskursiva publiker 1900-tal; Svensk press;

  Sammanfattning : Around 1900 an interest towards non-Christian spirituality could be observed in Swedish society. There have been studies in spirituality, but little attention has been given in considering the circulation and transcultural exchange of knowledge production. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av programvara till USB I/O

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christian Selander; Daryan Yassin; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER