Sökning: "Christian Spångberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christian Spångberg.

 1. 1. En studie om regleringen av nanomaterial : -      i The Toxic Substances Control Act (TSCA) och Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Spångberg; [2017]
  Nyckelord :Nanomaterials; REACH; TSCA; Nanomaterial; REACH; TSCA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Äktenskap mellan par av samma kön - Nästa steg i acceptansen av homosexuella i det svenska samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Lund Spångberg; [2008]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Infatuation and love are two words associated with marriage, but from a historical perspective marriage has nothing to do with love. Marriage has been regulated by both religious and secular rules since medieval times. LÄS MER