Sökning: "Christian forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Christian forsberg.

 1. 1. Kulturell påverkan på koncept

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Anna Forsberg; Christian Fernlund; [2014]
  Nyckelord :concept; koncept; konceptutveckling; science fiction; fantasy; indianer; vikingar; kulturell påverkan; kulturell påverkan på koncept;

  Sammanfattning : Dagens film och spelkoncept inom genrerna science fiction och fantasy börjar likna varandra mer och mer och för oss känns inget längre annorlunda. Genom att basera dem på historiska samhällen och kulturer hoppas vi på att bryta normen. LÄS MER

 2. 2. Därför väljer företagare aktiebolag idag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Christian Johansson; David Cederlöw; Marcus Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :Aktiebolag; incitament; inträde; beslut;

  Sammanfattning : Handledare: Johanna Hansson Examinator: Per Forsberg Titel: Därför väljer företagare aktiebolag idag Bakgrund: Denna uppsats har sin utgångspunkt i de förändringar som skett från statens sida vad gäller aktiekapital och revisorsplikt. Detta skapade en tanke om vad det är som faktiskt påverkar företagarnas beslut att välja aktiebolag. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av produktkoncept för extraktion av fekalieprover

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Christian Forsberg; Rasmus Olsson; [2011]
  Nyckelord :Product Development Calprotectin Faecal Extraction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report incorporates a product development project, carried out in close connection with the Malmö-based biotechnology concern - Eurodiagnostica - that specializes in development of diagnostical tools for human diseases. The product, that is to be set under development by this project, is a faecal extraction tool. LÄS MER

 4. 4. Support System for Landing with an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Linköpings universitetInstitutionen för systemteknik

  Författare :Christian Östman; Anna Forsberg; [2009]
  Nyckelord :Helicopter; Skeldar; Landing; Autonomous; Positioning; UAV;

  Sammanfattning : There are a number of ongoing projects developing autonomous vehicles, both helicopters and airplanes. The purpose of this thesis is to study a concept for calculating the height and attitude of a helicopter. The system will be active during landing. This thesis includes building an experimental setup and to develop algorithms and software. LÄS MER

 5. 5. Basel 2 - En studie om regelverkets tillförlitlighet hos det svenska bankväsendet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lindros; Christian Erixon; Jim Forsberg; Henrik Hultenius; [2007]
  Nyckelord :Basel 2; Kapitaltäckning; Operativ risk; Historisk data; Finansiell stabilitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att analysera de nya kapitaltäckningsreglerna i Basel II och hur de kommer att fungera för det svenska bankväsendet. Vår fokus kommer att ligga på den högre riskkänslighet som införs och om reglerna minskar risken för framtida finansiella kriser i Sverige. LÄS MER