Sökning: "Christiania"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Christiania.

 1. 1. Vem värdesätter min värld? Kulturarvsanspråk i Christiania, Köpenhamn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2018-06-19]
  Nyckelord :conflict in built heritage; Christiania; heritage mapping;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2018, 180 hpGrundnivå2018:25.... LÄS MER

 2. 2. Bevara Christiania!: Rätten till fristaden och kravet att normaliseras

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Henning Svensson; [2016-06-27]
  Nyckelord :Christiania; Köpenhamn; normalisering; formalisering; rätten till staden;

  Sammanfattning : The Freetown of Christiania is an autonomous space in central Copenhagen and the result of an occupation act 1971. As a centre for activism and Anarchism it houses an informal attitude towards urbanisation and the production of space. LÄS MER

 3. 3. Från fristad till köpt stad? - En studie av Christianiaavtalet ur ett rätten till staden perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Classon; [2015]
  Nyckelord :Rätten till staden; Christiania; Governance; Henri Lefebvre; David Harvey; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study in what way Christiania has changed as an effect of the agreement signed with the Danish state in 2011. The thesis is written from a right to the city perspective, trying to find out in what ways the christianites possibilities to change themselves through changing their local area has been effected. LÄS MER

 4. 4. Christiania – en studie av områdets värden som alternativt samhälle

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emilia Ahlberg; [2014]
  Nyckelord :Christiania; fristad; gemenskap; kultur; Köpenhamn; samhälle; stadsplanering; värde;

  Sammanfattning : Fristaden Christiania, centralt belägen i Danmarks huvudstad Köpenhamn, uppkom år 1971. Det tidigare militärområdet, som då var övergivet och omslutet av ett plank, ockuperades av ett antal personer. Under det första året flyttade cirka 200-300 människor in i området. LÄS MER

 5. 5. Legalisera, kriminalisera eller acceptera? - En kvalitativ uppsats om de professionellas förhållningssätt och hur de arbetar med cannabisrelaterade problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Philip Hansson; [2014]
  Nyckelord :marijuana; legalization; liberalization; drug policies; acculturation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the effects of the liberalization wave which is sweeping across America in recent times, and how it influence our way of thinking and working with marijuana in Skåne, Sweden. To understand how it’s affecting us my study are based on interviewing social workers and other professionals working with marijuana and other narcotic related problems. LÄS MER