Sökning: "Christin Borg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christin Borg.

 1. 1. Aktiv återhämtning hos tävlingssimmare : En jämförelse mellan aktiv återhämtning med och utan simfenor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Christin Heina; Emma Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Recovery of Function; Lactic Acid; Pulse; Self-Assessment; funktionell återhämtning; mjölksyra; puls; självskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att simmare använder simfenor vid aktiv återhämtning, däremot finns det begränsad forskning angående nyttan det medför vid minskning av laktatnivå, puls och självupplevd skattning. Syfte: Syftet var att jämföra aktiv återhämtning i form av simning med och utan korta simfenor avseende laktatnivå, puls och självskattning av upplevd trötthet och ansträngning hos tävlingssimmare. LÄS MER

 2. 2. Att leva med en stomi : – upplevelser av livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christin Borg; Ingela Spång; [2010]
  Nyckelord :Experience; ostomy; quality of life; Livskvalitet; stomi; upplevelse;

  Sammanfattning : I Sverige lever cirka 20 000 personer med stomi, vilken är en kirurgiskt anlagd öppning i bukhålan. Emellertid är det många patienter som har svårigheter med att hantera denna nyuppkomna livssituation. I sjuksköterskans dagliga arbete sker inte sällan möten med personer med stomi. LÄS MER