Sökning: "Christin Borg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Christin Borg.

  1. 1. Att leva med en stomi : – upplevelser av livskvalitet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Christin Borg; Ingela Spång; [2010]
    Nyckelord :Experience; ostomy; quality of life; Livskvalitet; stomi; upplevelse;

    Sammanfattning : I Sverige lever cirka 20 000 personer med stomi, vilken är en kirurgiskt anlagd öppning i bukhålan. Emellertid är det många patienter som har svårigheter med att hantera denna nyuppkomna livssituation. I sjuksköterskans dagliga arbete sker inte sällan möten med personer med stomi. LÄS MER