Sökning: "Christin Rutgersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christin Rutgersson.

 1. 1. Varumärkesbyggande i nyetablerade företag : en fallstudie av Sail Racing och Cheap Monday

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :CHRISTIN RUTGERSSON; ANNA BERNE; [2010]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesimage; varumärkesbyggande; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : Som en följd av globaliseringen, har antalet aktörer inom den textila sektorn ökat drastiskt. På så vis har konkurrensen mellan företag hårdnat och varumärket har utvecklats till ett viktigt konkurrensmedel. Nyetablerade företag har numera svårt att skapa en långvarig position på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Varumärkesbyggande i nyetablerade företag : en fallstudie av Sail Racing och Cheap Monday

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :CHRISTIN RUTGERSSON; ANNA BERNE; [2010]
  Nyckelord :brand; brand image; brand building; brand identity;

  Sammanfattning : Som en följd av globaliseringen, har antalet aktörer inom den textila sektorn ökat drastiskt. På så vis har konkurrensen mellan företag hårdnat och varumärket har utvecklats till ett viktigt konkurrensmedel. Nyetablerade företag har numera svårt att skapa en långvarig position på marknaden. LÄS MER