Sökning: "Christina Anzén Ekman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christina Anzén Ekman.

 1. 1. På marginalen En typfallsstudie av förslaget om bidragstak

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Christina Anzén Ekman; [2019]
  Nyckelord :Bidragstak Typfallsstudie Ekonomiska incitament; Business and Economics;

  Sammanfattning : Moderaternas förslag om bidragstak syftar till att öka de ekonomiska incitamenten för hel- och deltidsarbete i gruppen av bidragstagare med arbetsmarknadsrelaterade försörjningshinder och högt ekonomiskt bistånd. Detta arbete är en typfallsstudie vilken behandlar förändringen i ekonomiska incitament vid införande av bidragstak. LÄS MER

 2. 2. Modelljämförelse för prediktioner av nettomigration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Christina Anzén Ekman; Emilsson Sara; [2019]
  Nyckelord :Nettomigration Gravitationsmodell AR 1 ; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Migration är ett högaktuellt ämne i såväl samhällsdebatten som i den akademiska världen. Svårigheten att göra säkra prediktioner ökar osäkerheten i samhällsinstitutioners beslutsunderlag och påverkar därmed allt från politiska beslut till investeringar. LÄS MER