Sökning: "Christina Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Christina Bengtsson.

 1. 1. Understanding the Role of Ethnic Idendity in a Diverse Team

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Christina Hamill-Keays; Susanna Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Är god redovisningssed fortfarande god sed?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; [2013]
  Nyckelord :Viktor Niklasson; Carl-Oscar Olofsson; Fredrik Reinfeldt; ekonomi; redovisning; företagsekonomi; redovisningssed; god; sed; Handelshögskolan; vid; Karlstad; Universitet; Kandidat; uppsats; kandidatuppsats; c-uppstas; k-regelverken; k1; k2; k3; k4; BFN; bokföringsnämnden; förenkling; regelförenklingsarbetet; administrativa kostader; allmänna; råd; bindande; frivilliga; IASB; IFRS; SMES; SME:S; US GAAP; redovisning; rättvisande bild; makt; EU; USA; normgivningsmakt; normgivningskompetens; sambandet; redovisning; beskattning; praxisorienterad; normgivning; BFNAR; regeringen; regelrådet; regelverk; k-råden; industriell makt; regelförenklingsarbetet; regelförenkling; bryter; grundlagen; grundlagar; RF; ÅRL; BFN; FAR; internationalisering; harmonisering; FinForum; 2013; 2012; Grand Hotel; redovisningspraxis; internationella redovisningsnormer; bokföringsbrott; avvikelser; redovisnings; förändringar; balansräkning; resultaträkning; koncernredovisning; NJA; SOU; normgivningsprocessen; PWC; Ernst Young; Grant Thornton; revisionsbyråer; revision; regeringens; handlingsplan; regelförenklingsarbetet; Mikael Johnson; Bengt Bengtsson; Michaela Nilsson; Sten-Eric Ingblad; Dan Brännström; Annika Falkengren; Christina Libassi; Claes Janzon; Göran Anrell; Eva Törning; Ulf Selander; Thomas Engelbrektsson; Business; School; noterade; onoterade; bolag; småföretag; regelverken; tvingande; redovisningsområdet; statens; expertorgan;

  Sammanfattning : SammanfattningBokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet under regeringen som är statens expertorgan på redovisningsområdet. De ansvarar för att främja utvecklingen av den goda redovisningsseden som enligt definitionen skall grundas utifrån praxis. LÄS MER

 3. 3.  För säkerhets skull- lathund med syfte att öka Apu-elevers fysiska säkerhet på Apu.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :eddie bengtsson; christina Svensson; [2010]
  Nyckelord :Fysisk säkerhet Apu-elever Handledare Lathund kontrakt Restaurangbranschen;

  Sammanfattning : Abstrakt Alla som jobbar i restaurangkök utsätts dagligen för en stor mängd fysiska risker. Till denna miljö skickas gymnasieelever med inriktning restaurang att göra sin 15 veckor långa Arbetsplatsförlagda utbildning (Apu). LÄS MER

 4. 4. Kapitalskyddet i aktiebolag - särskilt om låneförbudet

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christina Bengtsson; [2007-09-25]
  Nyckelord :Civilrätt;

  Sammanfattning : I ABL 21 kap. finns två typer av låneförbud, det generella låneförbudet eller det så kallade närståendelåneförbudet, och förvärvslåneförbudet eller det så kallade särskilda låneförbudet. LÄS MER

 5. 5. The Swedish retail monopoly on pharmaceuticals Is it compatible with EC-Law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ann-Christina Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the common market, built upon the notion of free movement of goods and undistorted competition, Member States are prohibited to put restrictions on the free market or distort competition if no justifiable reasons under Community Law are presented. Thus, state monopolies of a commercial character are per se controversial within the Common market. LÄS MER